W Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu działa Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”. Do najważniejszych zadań klubu należy:

  • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych,
  • poprawa warunków materialnych i sprzętowych klubu.

W czerwcu 2005 roku został rozstrzygnięty konkurs na logo UKS. Na podstawie zwycięskiego projektu, została opracowana jego komputerowa forma graficzna. Logo to widnieje na strojach sportowych (2 komplety) zakupionych przez prezesa klubu we wrześniu 2005 roku. Fundatorem strojów było Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła”, które działa na terenie ZS nr 2 w Bieczu. Uczniowie naszej szkoły, będąc równocześnie członkami klubu, odnoszą duże sukcesy w różnego rodzaju turniejach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym a nawet rejonowym i wojewódzkim. W ramach działalności UKS prowadzone są zajęcia sportowe zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Obecnie Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” składa się z 73 członków zwyczajnych, wśród których jest 53 uczniów i 20 nauczycieli i pracowników szkoły.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content