Stowarzyszenie Oświatowe „NASZA SZKOŁA”

przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu
38-340 Biecz, ul. Bochniewicza 2
NIP 738-199-23-08
KRS 0000217642

Od 18 stycznia 2005 r. przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu działa Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła”, którego celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz bazy szkoły.

Ze środków zgromadzonych przez stowarzyszenie zakupiono między innymi:

 • krzesła dla uczniów do dwóch sal
 • stoliki uczniowskie
 • tablicę do sali lekcyjnej
 • aparat fotograficzny
 • szafę metalową na odczynniki chemiczne
 • siatkę zabezpieczającą okna szkoły
 • stroje sportowe dla uczniów (2 komplety)
 • materiały budowlane i środki czystości
 • nagrody dla uczniów
 • ufundowano kolonię letnią dla najlepszego ucznia gimnazjum
 • Stowarzyszenie nasze dąży do nawiązywania kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami lub szkołami działającymi na terenie kraju i poza nim, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniówZespołu Szkół nr 2 w Bieczu i szkół gminnych oraz propagowanie kultury narodowej, idei nauczania opartego o nowoczesne metody interaktywne i stwarzania warunków do takiego nauczania poprzez zdobywanie środków i wyposażenia.

Prezydium:

 • Wojciech Pyznar – prezes Stowarzyszenia
 • Krzysztof Kmiotek – wiceprezes
 • Maria Wójcikiewicz – sekretarz
 • Joanna Jarecka-Ślusarz – skarbnik
 • Marek Leszczyński – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Ludwin
 • Jadwiga Nowak
 • Krzysztof Stężowski

Organizacja Pożytku Publicznego
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na nasze konto
Bank Spółdzielczy w Bieczu
Nr 37 8627 0001 2002 3002 7835 0001

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2021 r.-31.12.2021 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>
 4. Bilans >>>
 5. Informacja dodatkowa >>>

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>
 4. Bilans >>>
 5. Informacja dodatkowa >>>

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>
 4. Bilans >>>

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2018r.-31.12.2018 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>
 4. Bilans >>>
 5. Dodatkowe informacje >>>

2017

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2017r.-31.12.2017 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>
 4. Bilans >>>
 5. Dodatkowe informacje >>>

2016

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2016r.-31.12.2016 r.

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
 2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 3. Rachunek zysków i strat >>>

2015

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2015r.-31.12.2015 r.

 1. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
 2. Rachunek zysków i strat >>>
 3. Bilans >>>
 4. Dodatkowe informacje >>>

2014

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2014r.-31.12.2014 r. >>>

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content