Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu właśnie zakończyła swój pierwszy projekt Erasmus Plus. W projekcie trwającym od 2020 r. (dłużej niż przewidywano początkowo, gdyż nieco komplikowanym przez pandemię) brało udział 4 kraje Polska, Włochy, Bułgaria i Portugalia, która była głównym koordynatorem. Tematem projektu były tzw. Soft Skills, czyli zdolności interpersonalne i umiejętności społeczne, czyli wszystkie te kompetencje, które, mimo iż są zdecydowanie trudniejsze do zmierzenia i oceny, często bywają kluczowe podczas organizacji swojej kariery zawodowej, czy życia  osobistego.

Mobilności organizowane poprzez kolejne kraje zmierzały właśnie do kształtowania w młodym pokoleniu tych kompetencji, bez których nawet będąc ekspertem w swej dziedzinie, o wiele trudniej działa się gdy zawodzą umiejętności nawiązywania nowych kontaktów, rozwiązywania sporów, czy radzenia sobie z własnymi emocjami. Umiejętności miękkich uczniowie nabywali poprzez zabawę, pracę w międzynarodowych grupach nad zadanymi problemami społecznymi, aktualnymi w danej chwili, podróże do ciekawych miejsc, przygotowanie materiału medialnego, a także występy na scenie przed szeroką publicznością.

Każda z mobilności miała swój temat przewodni. We Włoszech uczniowie szkolili się w prowadzeniu debaty, jako narzędzia rozwijającego umiejętność wypowiadania się na forum, wzmacniającego pewność siebie; uczenia uważne go słuchania innych i poszanowania innego punktu widzenia.

W Bułgarii tematem przewodnim był wymiar praktyczny „Umiejętności miękkich w edukacji szkolnej”. Podczas mobilności skupiono się na wymianie doświadczeń, a każdy z krajów partnerskich odpowiedziany był za prowadzenie zajęć związanych z przydzielonym tematem.

Podczas pobytu w Polsce tematem wiodącym było „Rozwijanie umiejętności miękkich i inteligencji emocjonalnej poprzez gry i zabawy”. Podczas zajęć takich jak gra miejska, czy wspólne pieczenie bieckiego piernika, uczniowie kształtowali umiejętność pracy w grupie, rozwijali swoją kreatywność i wspólnie budowali „morale grupy”.

W Portugalii, międzynarodowe ekipy pracowały nad składowymi jednego z finalnych produktów, którym były filmy i prezentacje ukazujące ich wspólne dokonania, a podczas gier i zabaw integracyjnych szukali tego co łączy ich, jako Europejczyków. Dodatkowo, podczas występów w centrum miasta Vila Real, werbalizowali swe pragnienia, mówiące o tym jakiego kierunku rozwoju i przyszłości Europy, oni, jako młodzi ludzie, jednak już świadomi obywatele Unii Europejskiej, pragnęliby dla swojej międzynarodowej „Ojczyzny”.

Był to niezwykle budujący i dający wiele satysfakcji projekt, zapewniający młodym uczestnikom niesamowity start w przyszłość z nowymi pomysłami i inspiracjami do wykorzystania w naszej lokalnej społeczności.

NUMER PROJEKTU: 2020-1-PT01-KA229-078502_4

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.11.2020 – 30.06.2023

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+

ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 542,00 EURO

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu właśnie zakończyła swój pierwszy projekt Erasmus+

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content