INFORMACJA O  WEJŚCIU UCZNIÓW DO SZKOŁY   PRZED EGZAMINAMI  W DNIACH 25, 26, 27 MAJA 2021 r.

Uczniowie, według wykazu numerów z dziennika,  wchodzą/ wychodzą ze do/ze  szkoły wyznaczonymi wejściami  oraz  korzystają z wyznaczonych szatni.

25 MAJA 2021 –  egzamin z języka polskiego

Wejście od godz. 8: 20 

Numery od 2 do 16     wejście główne, szatnia nr 2 (sala nr 7), przejście do sali egzaminacyjnej nr 1  (sala gimnastyczna)

Numery 17 do 27   wejście boczne od strony murów, szatnia nr 1 (sala nr 5) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 2 (sala 24)

Numery 1 i 18  wejście boczne od strony murów, szatnia nr 1 (sala nr 5), przejście do sali egzaminacyjnej nr 3 (sala nr 28)

26 MAJA 2021 –  egzamin z matematyki

Wejście od godz. 8: 20 

Numery od 1 do 15    wejście główne, szatnia nr 2 (sala nr 7), przejście do sali egzaminacyjnej nr 1  (sala gimnastyczna)

Numery 16 do 27   wejście boczne od strony murów, szatnia nr 1 (sala nr 5) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 2 (sala 29)

 27 MAJA 2021 –  egzamin z języka obcego nowożytnego

Wejście od godz. 8: 20 

Numery 1 do 9   wejście główne, szatnia nr 2  (sala nr 7) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 1 (sala 24)

Numery 10 do 19    wejście boczne od strony murów, szatnia nr 1 (sala nr 5) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 2 (sala 28)

Numery 20 do 27    wejście boczne od strony murów, szatnia nr 1 (sala nr 5) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 4 (sala 29)

Numer 13    wejście główne, szatnia nr 2 (sala nr 7) , przejście do sali egzaminacyjnej nr 4 (sala 23)

Na terenie szkoły  uczniowie zachowują dystans  co najmniej 1.5, wchodząc  do budynku  do szkoły i przebywając w nim uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

INFORMACJA O WEJŚCIU UCZNIÓW DO SZKOŁY PRZED EGZAMINAMI W DNIACH 25, 26, 27 MAJA 2021 r.

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content