Inauguracja pierwszego projektu mobilnościowego z Programu ERASMUS + w Gminie Biecz Tydzień Szkoleniowy w Atenach

Dnia 1 lutego 2023 roku Gmina Biecz jako Partner podpisała z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie umowę na rzecz realizacji projektu Akademia Edukatora Osób Dorosłych w LOWE Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-ADU-000066521. Gmina Biecz jest  członkiem Konsorcjum mobilnościowego na lata 2022-2023, w którego składzie są Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Lider konsorcjum) oraz Gminy-Partnerzy: Lipce Reymontowskie, Biecz, Szczurowa, Wielka Wieś, Miasto Rawa Mazowiecka, Zblewo, Biesiekierz, Biały Bór, Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim  oraz Powiat Gorlicki.

Przedmiotem umowy jest rozwój kompetencji edukacyjnych kadry LOWE i dorosłych osób uczących się oraz transfer wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach powyższej umowy.

Uczestnicy mobilności/wyjazdów to kadra zarządzająca i dydaktyczna LOWE, po dwie osoby z każdej z gmin.

Cele mobilności to:

 1. wzmocnienie kompetencji nauczyciela-edukatora osób dorosłych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i metod w procesie uczenia się dorosłych;
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na skalę europejską w  dziedzinie edukacji dorosłych w kontekstach pozaformalnego i pozaformalnego uczenia się nieformalnego,
 3. wzmocnienie roli LOWE jako ośrodków wsparcia edukacyjnego osób dorosłych
  w społeczności lokalnej na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych
 4. wzrost jakości edukacji nieformalnej i pozaformalnej dorosłych prowadzonej przez LOWE w społeczności lokalnej
 5. przygotowanie kadry zarządzającej LOWE, ekspertów odpowiedzialnych za politykę edukacyjną(społeczną) do współpracy i wymiany doświadczeń w skali europejskiej, transponowanie nowych wzorców(dobrych praktyk) do własnych potrzeb
 6. nawiązanie bezpośrednich kontaktów z podmiotami z krajów z obszaru edukacji dorosłych UE.

W dniach od 13-19 marca dyrektor ZOJ jako Koordynator LOWE wraz z trenerem LOWE P. Iwoną Wójcik, nauczycielem j. angielskiego SP Nr 2 w Bieczu uczestniczyła w wyjeździe mobilnościowym w ramach Projektu „Akademia Edukatora Osób Dorosłych w LOWE” do Aten. Podczas wyjazdu odbył się Kurs pn. „Polityka edukacyjna dorosłych w aspekcie wykluczenia i równości szans oraz w kontekście zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz zmian klimatycznych”. Mobilność zorganizował Zespół Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie w osobach Pana Jacka Kwiatkowskiego, Wiceprezesa oraz Pani Aldony Okraszewskiej, Dyrektora ds. programowych. Uczestnikom towarzyszył również tłumacz. W Grecji uczestnicy poznali organizacje o dużym doświadczeniu w tworzeniu zasobów i metod edukacyjnych, w tym cyfrowych dla dorosłych tj.

 • Przedsiębiorstwo Społeczne DROSOSŁALIDA wzmacniające i inspirujące innych do działania,
 • Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Socjalne MYRTILLO, integrujące słabsze grupy społeczne na rynku pracy, w który 90% pracowników jest niepełnosprawnych. Są oni szkoleni w zakresie integracji na rynku pracy przez specjalistów z terapii zajęciowej i psychoterapii oraz interwencji, są współwłaścicielami i współadministratorami przedsiębiorstwa, uczestniczą walnych zebraniach i wnoszą swoje opinie. Tworzą innowacyjne pomysły i produkty wysokiej jakości.
 • Restauracja SHEDIA HOME zatrudniająca i przeznaczająca swoje dochody na rzecz reintegracji osób wykluczonych, szczególnie bezdomnych.

Intensywnemu pobytowi towarzyszyły:

 • prezentacje „dobrych praktyk” w Grecji, Europie przedstawione przez Gospodarzy kursu P. Sofię Tsiortou oraz Giannis Vikas,
 • nowe aplikacje cyfrowe (SLIDO, ZAPPAR, DUCKDUCKG, FLIPPED, CANVA, CHATGPT, Cyfrowe koło),
 • innowacje społeczne,
 • nowe umiejętności, które wszystkim uczestnikom w 2023 ROKU UMIEJĘTNOŚCI będą bardzo przydatne,
 • warsztaty tworzenia własnych pomysłów możliwych do złożenia w ramach Programu ERASMUS+
 • studium przypadku w mieście Ateny jako aktywność grupowa
 • tworzenie własnych treści e-learningowych

W ramach programu kulturalnego uczestnicy zwiedzili Akropol i Nowe Muzeum oraz weszli na szczyt Góry Likavidos 277 metrów n.p.m., z którego roztaczał się niesamowity widok na Ateny.

Całkowity koszt wyjazdu został pokryty ze środków UE.

Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz składa serdeczne podziękowania Panu Jackowi Kwiatkowskiemu, Wiceprezesowi Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie oraz Pani Aldonie Okraszewskiej, Dyrektorowi ds. programowych za możliwość tworzenia Konsorcjum Mobilnościowego i udział w wyjeździe do Aten.

- er.jpg- f.jpg

Akcent SP2 Biecz w pierwszym Programie ERASMUS + rzecz realizacji projektu Akademia Edukatora Osób Dorosłych w Gminie Biecz

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content