21 listopada 2022 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła dokument,
gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym
zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka
najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami i daje możliwość stawania się
bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.
W tym roku obchodom Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz,
zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce,
gdzie dorośli oraz społeczności szkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym przed
wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa
dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów,
przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe
wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci
na świecie. Nasza szkoła zorganizowała w ramach tego dnia wspólne spotkanie i zajęcia dla klas
młodszych, przybliżające problematykę praw dziecka. Po prelekcji dzieci obejrzały film, podczas którego
bajkowi bohaterowie wyjaśniali kwestie związane z prawami najmłodszych, wreszcie w twórczy sposób
przedstawiały swoją wizję świata przyjaznego dzieciom. Starsze klasy zrealizowały tematykę praw
dziecka, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji w ramach zajęć z wychowawcami oraz zredagowały
gazetkę poświęconą tej tematyce. Całą społeczność szkolną połączył dziś symbol UNICEF – kolor
niebieski.

Maria Wójcikiewicz

 

 

 

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content