Prawie 200 tys. złotych dla Gminy Biecz w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Gmina Biecz otrzymała kwotę 194 996 zł. w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. W dniu 28 listopada 2022 r. w Nowym Sączu odbyło się wręczenie promes na dofinansowanie w ramach tarczy w którym wzięli udział Marszałek Małopolski Witold Kozłowski, Poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Radni Województwa Małopolskiego: Pani Marta Mordarska i Pan Grzegorz Biedroń oraz władze samorządowe i dyrektorzy oraz pracownicy małopolskich szkół. Promesy na przyznane środki odebrał Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” jest odpowiedzią na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, który dotknął także edukację. Pakiet Edukacyjny współfinansowany jest ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Małopolskiego i jest uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania.

Otrzymana przez Gminę Biecz kwota w wysokości 119 996 zł. przeznaczona zostanie na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne tj. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, koła zainteresowań.  Natomiast za kwotę 75 000 zł. zakupione zostaną narzędzia do nauki zdalnej:

– 8 monitorów interaktywnych

– 2 tablety

– 3 tablety graficzne

– 4 projektory multimedialne

Przypominamy, że Gmina Biecz w 2021 roku pozyskała kwotę w wysokości 74 907 zł. z projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pieniądze przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu 21 sztuk nowych laptopów z najnowszym oprogramowaniem, który trafił do 8 placówek oświatowych w naszej gminie.

Są to już kolejne środki pozyskane w ramach wsparcia dla naszych gminnych uczniów. Dzięki nim szkoły zyskały:

– 111 laptopów i 10 tabletów w ramach projektu Zdalna Szkoła +

– 48 laptopów w ramach projektu Mobilna Pracownia Komputerowa

– 24 laptopo-tablety w ramach projektu E-kompetencje w Gminie Biecz

– 21 laptopów w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 2021

– 8 monitorów interaktywnych, 2 tablety, 3 tablety graficzne, 4 projektory multimedialne w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 2022

Łączna liczba sztuk laptopów, tabletów i sprzętu multimedialnego,  która pozyskana została do szkół w Gminie Biecz wynosi 252 sztuki, a ich całkowita wartość to kwota 639.814 zł.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu oraz Radnym Województwa Małopolskiego: Pani Jadwidze Wójtowicz, Pani Marcie Mordarskiej, Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Panu Stanisławowi Pasoniowi za przekazane środki na wsparcie działań w zakresie edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=7&artykul=10423&akcja=artykul 

Środki przyznane SP 2 Biecz – 3075 zł zakup pomocy dydaktycznych 

14 000 zł  –  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i  zajęcia z zakresu innowacyjności / realizowane będą od stycznia 2023 r./
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content