W dniu 19 X br. w Bibliotece Biecz odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży „Kromer krok po kroku”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podczas podsumowania, które prowadziła Pani Monika Kowalska – Orlewska Dyrketor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bieczu, młodzież uczestnicząca w pięciodniowej wyprawie
badawczej na Warmię przedstawiła rezultaty swojej pracy – prezentację, foto książkę, mapę miejsc związanych z biskupem Marcinem Kromerem oraz wystawę fotografii pamiątek i miejsc związanych z bieczaninem wykonanych przez uczestników w toku realizacji projektu. Wśród obecnych na wydarzeniu byli: Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz, Dyrektorzy Instytucji wspierających realizację projektu –
Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Biblioteki Biecz, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Biecz uczniowie klas ósmych z tychże szkół, uczestnicy projektu. Dzięki połączeniu internetowemu w podsumowaniu wzięli także udział przedstawiciele z Ukrainy – delegaci władz miasta Rohatyń – Burmistrz Siergiej Nasalik, dyrektor instytucji prartnerskiej po stronie ukraińskiej Pani Oksana Beleghai oraz uczestniczki
projektu z Rohatyńskiego Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży. W trakcie podsumowania dziewczęta zaśpiewały także piękny ukraiński utwór ludowy, który wybrzmiewał w ciągu pięciu dni wspólnej podróży. Wywołał on wśród gości niemałe wzruszenie.
Podczas swojego wystąpienia Pan Burmistrz Mirosław Wędrychowicz pogrtulował pomysłowości na temat projektu oraz podziękował za to, że został on zrealizowany w tak trudnym dla Ukrainy czasie. Przypomniał o początkach współpracy partnerskiej Biecza i Rohatynia oraz wyraził nadzieję na realizację dalszych polsko – ukraińskich projektów, które są najlepszą formą promocję ponadczasowej wartości – przyjaznej współpracy między narodami.
Wydarzenie podsumowujące połączone z otwarciem wystawy fotografii było
oficjalnym zakończeniem projektu, jednak to z pewnością nie koniec przyjaźni między młodzieżą z Polski i Ukrainy oraz współpracy partnerskiej Biecza i Rohatynia.

Podsumowanie projektu Kromer krok po kroku

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content