• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 01.09.2022
 • Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII – 14.09.2022
 • Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu – 28.09.2022
 • Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII – 16.11.2022
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022-31.12.2022
 • Oceny przewidywane z przedmiotów /oceny niedostateczne do 10.01.2023/- klasyfikacja śródroczna – do 17.01.2023
 • Zebranie rodziców – 18.01.2023
 • Zebranie RP –  klasyfikacja śródroczna – 24.01.2023 /oceny końcowe do 20.01.2023/
 • KONIEC I PÓŁROCZA – 27.01.2023
 • Ferie zimowe – 30.01.2023-12.02.2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 06.04.2023-11.04.2023
 • Zebranie rodziców uczniów klas I –VIII – 26.04.2023
 • Egzamin ósmoklasisty – 23.05.2023-25.03.2023
 • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu – klasyfikacja roczna i końcowa do 06.06.2023
 • Boże Ciało – 08.06.2023
 • Informacja o ocenach przewidywanych  – klasyfikacja roczna i końcowa – do 13.06.2023
 • Oceny roczne i końcowe – do 16 VI 2023
 • Zebranie RP –  klasyfikacja końcowa klas I -VIII – 20.06.2023
 • ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH – 2306.2023
 • Ferie letnie 24.06.2023-31.08.2023
 • Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu – 28.06.2023
 • Egzaminy poprawkowe (jeśli zostaną wyznaczone) – od 23.08.2023

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content