SZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

            „MOJE RADOSNE ŚWIĘTA”

                         zgłoszenia do

                      14 grudnia 2021r.

                  Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

KONKURS PLASTYCZNY „MOJE RADOSNE ŚWIĘTA”

Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bieczu

serdecznie zapraszają do udziału

w

GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„MOJE RADOSNE ŚWIĘTA”

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności, wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych prac i talentów,
 • promowanie młodych talentów,
 • ukazanie kreatywności artystycznej dzieci.

 

REGULAMIN KONKURSU

Zakres tematyczny.

Tematyka konkursu dotyczy świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.

Adresaci konkursu.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biecz.

Zasady udziału w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki świątecznej o tematyce bożonarodzeniowej.

 • Kartka świąteczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną (nie będą przyjmowane prace wykonane z nietrwałych materiałów).
 • Praca musi być indywidualna i samodzielna – wykonana osobiście przez autora pracy, niepublikowana wcześniej ani nie przedstawiana na innych konkursach.
 • Format pracy: A5
 • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środowisku masowego przekazu, na stronach www i profilach FB.
 • Zgłoszone do konkursu prace powinny mieć dołączoną i uzupełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik numer 1).
 • Przygotowaną pracę konkursową należy dostarczyć do 12.2021 r. do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Bochniewicza 2

38-340 Biecz

Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród.

 

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodność pracy z tematyką,
 • inwencja i pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • ogólne wrażenia estetyczne.
 1. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.
 3. Organizatorzy przyznają dwie nagrody główne oraz wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Postanowienia końcowe.

Autor, przesyłając pracę, przyjmuje warunki konkursu. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie Jury.

Udział w konkursie  jest jednoznaczny z zezwoleniem na publikowanie wizerunku, pracy i danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres swietlica@sp2biecz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE:)

 

SZKOLNY KONKURS  BOŻONARODZENIOWY„MOJE RADOSNE ŚWIĘTA”

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content