INFORMACJA DLA RODZICÓW O ORGANIZOWANYCH
W SZKOLE  ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 5  października 2021 r.  do  22 grudnia 2021 r.  zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Zajęcia wspomagające

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content