Opieka:

 mgr Agnieszka Pyznar, mgr Iwona Wójcik

Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu

 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu została zapoczątkowana w roku szkolnym 2011/2012, kiedy to kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy z gimnazjum przyłączyła się do małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia, przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt, zainicjowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, miał na celu zaszczepienie i utrwalenie w młodych osobach wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. Działalność Klubu zastała w znacznym stopniu rozszerzona w roku szkolnym 2012/13, kiedy to włączyliśmy się do projektu realizowanego przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini Wolontariat edukacją obywatelską w ramach funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od tamtej pory  współpracujemy z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach, które skupia wokół siebie sieć szkolnych klubów wolontariatu.
Członkowie SKW omówili i zaprezentowali swe działania podczas dwóch Gal Wolontariatu, które odbyły się w  grudniu 2013 i czerwcu 2014 r. w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach.  Za działalność SKW Zespół Szkół Nr 2 został nagrodzony statuetkami oraz certyfikatami.

Szkolny Klub Wolontariuszajest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. W związku z tym wszelkiego typu działania klubu opierają się na  aktywności naszych uczniów przy znacznym zaangażowaniu i pozytywnym wykorzystaniu ich młodzieńczej energii i wolnego czasu.

Działalność SKW bardzo dobrze wpisuje się w zagadnienia związane
z profilaktyką działań zapobiegawczych dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, gdyż promowanie życia bez uzależnień jest jednym z głównych celów i założeń zawartych w programie klubu.Członkowie klubu  mają jasno określone obowiązki i zobowiązani są do rzetelnego wypełniania podjętych zadań.

Działania wolontariuszy podejmowane w ramach SKW:

 • koleżeńska pomoc SOS (pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu zadań, organizacja czasu wolnego najmłodszym),
 • praca w szkolnej świetlicy (wspomaganie opiekunek świetlicy
  w organizacji zabaw i nauki podopiecznym świetlicy),
 • wsparcie osób starszych, samotnych, chorych (prezenty w postaci własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych, wizyty, życzenia)
 • coroczny aktywny udział w Gorlickim Dniu Osób Niepełnosprawnych(udział w Marszach Żonkilowych, wykonanie i wręczanie żonkili podczas pochodu ulicami miasta, kwestowanie na rzecz organizacji gromadzących środki na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, organizacja zabaw dla dzieci podczas trwania Pikników Integracyjnych)
 • opieka nad Pomnikiem Harcerzy, mieszczącym się
  w pobliżu naszej szkoły (prace porządkowo-pielęgnacyjne, zakup
  i sadzenie kwiatów, zakup zniczy)
 • współpraca z organizacją Caritas – roznoszenie ulotek, zbiórki zabawek, pomoc w organizacji Dnia Krwiodawcy
 • współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki” (coroczne zbiórki nakrętek)
 • udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka (zbiórka produktów żywnościowych i gospodarstwa domowego przekazanych gorlickiej siedzibie Szlachetnej Paczki ) – certyfikat dla SKW w ZS Nr 2 w Bieczu
 • zbiórka żywności o długim terminie przydatności oraz artykułów gospodarstwa domowego dla rodziny z naszego miasta, która straciła dobytek w pożarze
 • współpraca z Caritas Samborsko-Drohobycką Diecezji UGKC –
  (zbiórka odzieży, zabawek, przedmiotów codziennego użytku oraz posortowanie i spakowanie zabranych rzeczy – akcja przeprowadzona
  w związku z trudną sytuacją polityczną Ukrainy, dary przekazane zostały potrzebującym uchodźcom z Krymu  na początku grudnia 2014r.)
 • włączenie się w prace porządkowo-organizacyjne podczas dwóch Bieckich Festiwalów Kultury (oprowadzanie zwiedzających, przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla gości, pomoc w zorganizowaniu degustacji wód mineralnych Wysowianki SA na bieckim rynku)
 • wykonywanie prac plastycznych w związku ważnymi datami, jak np. z Światowym Dniem Dzieci Ulicy, Dzień Wody, itp. w ramach udziału w projekcie Razem dla rozwoju
 • wykonywanie projektów w ramach Edukacji Globalnej
 • coroczny udział w działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej (np. zbiórki pieniędzy na kraje potrzebujące, akcje promocyjne)
 • aktywny udział w działaniach naszej szkoły w ramach „Szkoły Pozytywnego Myślenia”.
 • udział w Galach Wolontariatu – 2 wyróżnienia w konkursie Anioły Wolontariatu za pracę charytatywną;
 • wielokrotne akcje sprzedaży wypieków, z których dochód przeznaczony jest na: zakup dekoracji na pomnik harcerzy, pomoc osobom niepełnosprawnym z naszego powiatu, np. zakup wózka inwalidzkiego), wkład w wydanie albumu „100 Twarzy Biecza na 100 Lat Niepodległości” promującego nasze miasto i szkołę
 • kwestowanie podczas kiermaszu bożonarodzeniowego połączonego z wigilią na bieckim rynku na podjazd do żłobka
 • współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej (zajęcia integracyjne)
 • włączenie się w akcję „Góra Grosza” w roku 2019/2020
 • pomoc w sprzedaży ciast i ozdób świątecznych (zbiórka pieniędzy na operację i leczenie Maksia Szpyrki z Klęczan)
 • akcje sprzedaży wypieków na rzecz braci Waląg z naszej gminy, a także Antosię Kluk z powiatu gorlickiego (na leczenie i rehabilitację),
 • promocja SKW (prowadzenie akcji mającej na celu pozyskanie nowych członków Klubu – prezentacje obrazujące działalność SKW oraz jej efektów), wykonanie transparentu promującego SKW ZS Nr 2, przygotowanie sprawozdań pisemnych oraz fotografii na gazetkę SKW, przeprowadzenie przez wolontariuszy  zajęć  pt. Cechy mistrzaz uczniami klas czwartych w ramach programu Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content