Dzięki staraniom p. Dyrektora i Rady Pedagogicznej, hojności i życzliwości władz samorządowych Gminy Biecz od stycznia 2015 r. zostały zapoczątkowane zajęcia w świetlicy szkolnej. Utworzenie w naszej szkole świetlicy wynika z troski o dobro uczniów i potrzeb rodziców.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój dziecka i uruchomienie świetlicy służy temu celowi. Świetlica szkolna jest  jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jednym z głównych zadań świetlicy jest stworzenie sprzyjających warunków rozwoju i warunków do zaspokajania potrzeb dzieci.

Do głównych potrzeb psychicznych dziecka w wieku szkolnym zalicza się przede wszystkim potrzebę aktywności i działania. Potrzebą kontaktu emocjonalnego, potrzebę bezpieczeństwa, przynależności do grupy rówieśniczej i jej uznania, akceptacji, potrzebę sukcesu, zrozumienia, jak również potrzeby poznawcze. Świetlica szkolna, w odróżnieniu od klasy, może stać się miejscem dającym uznanie i akceptację rówieśników, miejscem, które zaspokaja różnorodne potrzeby dziecka. Ważnym działaniem świetlicy jest motywowanie wychowanków do wspólnego organizowania zajęć i imprez, powierzanie im różnorodnych zadań, zachęcanie do zdrowej rywalizacji, uczestnictwa w konkursach. W ramach działalności świetlicy można, oprócz opieki, zapewnić każdemu dziecku sukces na miarę jego możliwości.

Świetlica szkolna wspiera rodziców w działaniach wychowawczych, współpracuje z wychowawcami, a także pedagogiem szkolnym. Organizuje zespołową naukę, wdraża uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, w działaniach wychowawczych zmierza do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej, uczy, jak pożytecznie organizować sobie wolny czas, wyrabia nawyki kulturalnej rozrywki i zabawy.

Zajęcia świetlicowe w ZS nr 2 w Bieczu sprzyjają integracji uczniów w różnym wieku, o różnorodnych potrzebach i możliwościach intelektualnych. W zajęciach uczestniczy 30 uczniów. Świetlica jest czynna codziennie w godzinach:

Poniedziałek, czwartek, piątek: 7.00-8.00, 11.30-15.30

Wtorek, środa: 7.00-8.00, 12.30-15.30

W razie potrzeby opieka świetlicowa jest organizowana również w innych godzinach.

Świetlica dysponuje następującymi pomocami:

  • telewizor, odtwarzacz DVD,
  • gry zręcznościowe i planszowe,
  • gry dydaktyczne,
  • zestawy puzzli,
  • zestawy do prac plastyczno-technicznych,
  • kolorowanki,
  • zestawy klocków drewnianych i plastikowych.

Wychowankowie wykonują tematyczne prace plastyczne, np. laurki na Dzień Babci i Dziadka upominki walentynkowe, itp. Opiekunowie pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych. Pracę świetlicy wspiera także Szkolne Koło Wolontariatu. W najbliższym czasie planuje się organizowanie konkursów plastycznych i muzycznych oraz wprowadzenie zajęć z języków obcych. W miarę możliwości będą odbywać się także zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Już wkrótce uczniowie będą mogli korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content