Historia zespołu

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Podgrodzianie” działa od 1982 roku do chwili obecnej, a został założony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bieczu przez Małgorzatę Kosacz – nauczycielkę tej szkoły – wychowankę studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.

Dzięki staraniom ówczesnych dyrektorów: mgr-a Leona Balwierza, mgr-a Jana Wołkowicza oraz pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu i hojności sponsorów, wzbogacił się o kompletne stroje krakowskie wraz z butami dla starszej, a w późniejszym terminie dla młodszej grupy wiekowej oraz stroje szlacheckie.
Obecnie „Podgrodzianie” to uczniowie w wieku 10 – 15 lat. Zespół folklorystyczny opracowany artystycznie, ma w swoim repertuarze oprócz tańców narodowych (poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka), suitę tańców pogórzańskich, śląskich i lubelskich, widowiska taneczne: „Na krakowskim rynku” oraz „Legendy krakowskie” jak i inscenizacje taneczne dla młodszej grupy wiekowej, które nie mają nic wspólnego z folklorem – polkę „Na ruchomych schodach” i układy: „Bajlandia” oraz „Mama dobrze wie”.

Zespół posiada bogatą kronikę, w której odnotowuje udziały we wszystkich imprezach, przeglądach, festiwalach wraz ze zdjęciami z poszczególnych występów oraz uzyskanymi dyplomami. Swoimi występami uświetnia szkolne imprezy dla środowiska bieckiego: Jasełka, Dzień Matki, występuje na Gminnych Dożynkach. Od 1994r. systematycznie bierze udział w „Mikołajkowych Spotkaniach Tanecznych” w Krośnie uzyskując wyróżnienia, a w 2001 – tytuł Laureata. Swoimi występami uświetnił obchody VII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Biecz 1999, reprezentował powiat gorlicki w XXIV Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada”- Kraków 2000. W 2001 roku informator „Kalendarz Kultury Powiatu Gorlickiego” umieścił zdjęcie DZTL „Podgrodzian” i podał informację : „III święto Folkloru – Międzynarodowy przegląd zespołów folklorystycznych na bieckim rynku, z udziałem zarówno grup dziecięcych, jak i dorosłych. W poprzednich edycjach imprezy uczestniczyły zespoły polskie, reprezentujące grupy etniczne Górali i Pogórzan oraz grupy ze Słowacji i USA” – w każdej z nich w latach 1999-2001 zespół brał udział, popularyzując tańce narodowe jak i piękno krakowskiego folkloru.

Jest zdobywcą I miejsce w „Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych”- Kraków 2002. Wyróżnieniem dla młodych tancerzy był udział w realizacji dziecięcego programu 1 TVP „Tik-Tak” oraz w obchodach 650 rocznicy powstania Gorlic i 90 rocznicy Bitwy pod Gorlicami. Kilkakrotnie zespól uczestniczył w Festiwalach Folklorystycznych w Giraltovcach i Harichovcach (Słowacja). W roku 2006 „Podgrodzianie” wystąpili w „Panoramie Kultur”- imprezie folklorystycznej , w której uczestniczyły zespoły z Węgier i Słowacji.

8 czerwca 2006 roku podczas uroczystości sprowadzenia Relikwii św. Jadwigi Królowej do Biecza, „Podgrodzianie” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Pogórze Bieckie” oraz kapelą „Sabasówka” wystąpiły we wspólnej suicie „W małym Krakowie na Pogórzu”.

19 czerwca 2007 roku miała miejsce uroczystość nadania Zespołowi Szkół NR 2 Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 imię Wacława Potockiego (dotychczasowego patrona SP NR 2). W programie artystycznym „Podgrodzianie” zatańczyli tańce narodowe: poloneza i kujawiaka, rodzime tańce pogórzańskie . Jako że obecnie Biecz jest cząstką województwa małopolskiego, był też element krakowski – układ ” Legendy krakowskie”. Równocześnie DZTL „Podgrodzianie” obchodzili swoje 25 lecie.

Układy choreograficzne tworzy Małgorzata Kosacz, jest też instruktorem zespołu, a muzykę opracowuje i nagrywa – Adam Honc.

Dorobek Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Podgrodzianie”
(od roku 1994)

– Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Lesku – I kategoria -1996, 1998
– XIX Międzywojewódzkie Spotkania Taneczne- Olkusz 2000 – wyróżnienie
– XXI Międzywojewódzkie Spotkania Taneczne- Olkusz 2002 – II miejsce
– Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – Mikołajkowe Spotkania Tańczących Dzieci – Krosno – wyróżnienie – 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2006, laureat – 2001, II miejsce – 2003, 2004
– Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych – Skawina-Kraków 2001- laureat eliminacji powiatowych, udział w eliminacjach wojewódzkich,
– Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych – Kraków 2002 – I miejsce

Udział w:

– obchodach 50-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu – 1995
– realizacji programu dziecięcego TVP „TIK – TAK” – emisja w Programie 1 TV w dniu 7 listopada 1995 r.
– Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Słoneczna Nuta” – Jasło 1996, 1998, 1999
– obchodach „DNI JASŁA” – Jasło 1996 – 2001
– Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca – Hyżne 1997
– „Wieczorze Talentów” – imprezie integracyjnej z udziałem uczniów z Francji, Niemiec, Finlandii, Szwecji – organizator imprezy – LO w Bieczu – 1998
– obchodach „DNI JEDLICZA” – Jedlicze 1998
– Bieckim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Dzieci Dzieciom” 1998, 1999
– inauguracji VII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Biecz 1999
– festynie zorganizowanym na rzecz budowy szkoły w Korczynie – 1999
– „Święcie Folkloru” – Biecz 1999, 2000, 2001
– IX Festiwalu Folklorystycznym Toplanskiej Doliny – Giraltowce 2000 (SŁOWACJA) – gość Festiwalu
– XXI Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” – Kraków 2000
– Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”- Przemyśl 2001
– I Jarmarku Winnym – Biecz 2001
– Festiwalach Folklorystycznych – Harichovce 2001, 2005 (SŁOWACJA) – gość Festiwalu
– Powiatowym Święcie Policji – Biecz 2005
– obchodach 650-lecia powstania Gorlic i 90-lecia bitwy pod Gorlicami – Gorlice 2005
– Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych – MDK Gorlice 2004, 2005
– obchodach 100. Rocznicy powstania ZNP
– uroczystości Sprowadzenia Relikwii św. Jadwigi Królowej do Biecza – Biecz 2006
– „Panoramie Kultur” – Szymbark 2006
– Gminnych Dożynkach – Binarowa 2006
– uroczystościach nadania ZS NR2 imienia Wacława Potockiego i wręczenia sztandaru – Biecz 2007
– obchodach 750 rocznicy lokacji Biecza – Biecz 2007
– szkolnych imprezach dla środowiska: Dzień Matki – wielokrotnie , Jasełka – wielokrotnie

-Nadaniu imienia Gimnazjum nr 2  i wręczeniu sztandaru  Szkole Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Bieczu – Biecz 2007
-I Powiatowych Dożynkach –  Gorlice 2007
-Dożynkach – Binarowa 2007
-Imprezie okolicznościowej z okazji DEN dla emerytowanych pracowników OŚWIATY gminy Biecz 2007
-IV Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych „Radość Dzieciom”- Gorlice 2008
-Prymicjach ks. Grzegorza Stanuli  (byłego tancerza „Podgrodzian” ) – Kryg 2008
-finale konkursu „Poznajemy gwarę naszych dziadków” – Gorlice 2008
-uroczystości środow. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Biecz 2009
-II. Festynie Szkolnym – Klęczany 2009
-I. Michałowickim Przegądzie Zespołów Artystycznych, których instruktorami są wychowankowie ZPiT AGH „Krakus”- Kraków, Michałowice 2009
-Bieckim Babim Lecie – Biecz, wrzesień 2009, 2010, 2011,
-VI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych – Gorlice 2010
-Dniu Matki (w szkole) – Biecz 2010
-Dniu Dziecka  -„Radość Dzieciom” – Biecz 2010-06
-Przeglądzie Integracyjnym – z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej – Biecz 2010
-Festiwalu Folklorystycznym „Balkan Fost Fest”- Kiten (Bułgaria) – 2010
-Gminnych Dożynkach – Biecz 2010
-VII  Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych – Gorlice 2011
-Dniu Matki (w szkole) – Biecz 2011
-„Gali Laureatów” – Biecz 20. 06. 2011

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content