Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego i spotkań z wychowawcami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu – 1 września 2020r. godz. 9.00

 

Klasa wychowawca numer sali – miejsce spotkania Wejście i wyjście ze szkoły
1 mgr Leokadia Piotrowska sala gimnastyczna Wejście główne, klatka schodowa przy sekretariacie
2 mgr Małgorzta Honc 21 Wejście główne, klatka schodowa przy sekretariacie
3 mgr Maria Wójcikiewicz 31 Wejście główne, korytarz środkowy
4 mgr Grazyna Cetnarowska 7 Wejście główne, korytarz dolny
5 mgr Iwona Wójcik 30 Wejście od strony szatni, korytarz boczny od strony szatni
6a mgr Lidia Karp 29 Wejście główne, korytarz boczny od strony szatni
6b mgr Joanna Jarecka – Ślusarz 6 Wejście od strony szatni, korytarz dolny
7 mgr Monika Patrzyk 24 Wejście od strony , korytarz boczny od strony szatni
8 mgr Anna Filus – Solarz 28 Wejście od strony szatni, korytarz boczny od strony szatni

 

 

Organizacja pracy w szkole po 1 września

 

Rozpoczynamy naukę stacjonarną.

W celu spełnienia wymagań epidemiologicznych wprowadzamy nowe zasady obowiązujące w szkole.

  • Uczniowie przebywają, uczą się w stałych ściśle określonych salach (wyjątki to – przemieszczanie się na zajęcia wychowania fizycznego, informatyki, podział na grupy językowe).
  • Uczniowie korzystają z szatni, następnie wchodzą bezpośrednio do wyznaczonych sal według stałego przydziału.
  • Rozpoczynanie nauki w klasach I – III o różnych godzinach ma za zadanie ograniczenie kontaktów społecznych w przestrzeniach wspólnych (godz.8.10 – kl. I i kl. II, godz. 8.20 – kl. III). Pozostałe klasy uczą się według planu lekcji.
  • Używanie maseczek będzie obowiązywało uczniów klas IV – VIII w częściach wspólnych (wejścia, korytarze, sanitariaty).

Pomieszczenia i sprzęty szkolne będą czyszczone i dezynfekowane przez obsługę wg ustalonych zasad i harmonogramu.

Wprowadzamy obowiązek stałego przypominania o podstawowych zasadach tj. częste mycie rąk, dezynfekowanie dłoni, ewentualne zakładanie rękawiczek, zachowywanie dystansu społecznego.

Wprowadza się obowiązek  dokonywania pomiaru  temperatury pracownikom, rodzicom oraz interesantom przy wejściu do budynku szkoły.

Zwracamy się z prośbą do rodziców przysyłanie dzieci bez objawów chorobowych.

Szczegółowe informacje będą przesyłane przez dziennik elektroniczny, udostępniane na stronie szkoły oraz na profilu na fb.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Post navigation


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content