Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania SP Nr 2 w strefie żółtej w okresie trwania epidemii COVID – 19

Zarządzenie Nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu w strefie żółtej w okresie trwania epidemii

Read more

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content